I - INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ STRÁNKY
1. Tato část obsahuje informace o tom, jak spravovat soubory cookie a kontakty s odkazem na zpracování uživatelských údajů mercatometalli.com.
2. Tyto informace platí také pro účely čl. 13 legislativní vyhlášky. n. 196/2003 Sb., o ochraně osobních údajů, a pro účely čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679, týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a také s volným pohybem těchto údajů, pro ty, kteří komunikují s mercatometalli.com a jsou k zastižení na adrese odpovídající úvodní stránce: mercatometalli .com
3. Informace jsou skutečné pouze pro mercatometalli.com a jeho subdomény, ale ne pro jiné webové stránky, které může uživatel navštívit prostřednictvím odkazů v nich obsažených.
4. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o metodách, načasování a povaze informací, které musí správci údajů poskytnout uživatelům při připojování na webové stránky mercatometalli.com, bez ohledu na účel samotného připojení, podle k italské a evropské legislativě.
5. Informace mohou podléhat změnám v důsledku zavedení nových pravidel v tomto ohledu, proto je uživatel vyzván k pravidelné kontrole této stránky.
6. Je-li uživatel mladší šestnácti let, podle čl. 8, c. 1 nařízení EU 2016/679, bude muset váš souhlas legitimovat prostřednictvím zmocnění rodičů nebo opatrovníka.
II- ZPRACOVÁNÍ DAT
1. Vlastník dat
1. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zabývá se také bezpečnostními profily.
2. Pokud jde o tyto webové stránky, správcem údajů je společnost Mercato Metalli Srl a pro jakékoli upřesnění nebo uplatnění práv uživatele jej může kontaktovat na následující e-mailové adrese: fabio@mercatometalli.com.
2. Zodpovědnost za zpracování dat
1. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů.
2. Podle čl. 28 Nařízení EU č. 2016/679, po jmenování vlastníka údajů je správcem zpracování údajů na webu mercatometalli.com: Mercato Metalli Srl
3. Místo zpracování údajů
1. Zpracování údajů generovaných používáním mercatometalli.com probíhá v Gambettola (fc) ve via Del Cadore, 7.
2. Údaje spojené se službou newsletteru může v případě potřeby zpracovávat správce údajů nebo subjekty údajů určené k tomuto účelu na příslušném úřadě.
III - COOKIES
1. Typ souborů cookie
1. Stránky mercatometalli.com používají soubory cookie, aby usnadnily a intuitivně procházely uživateli: soubory cookie jsou malé textové řetězce používané k ukládání některých informací, které se mohou týkat uživatele, jeho preferencí nebo zařízení, které má přístup k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon). ) a používají se hlavně k přizpůsobení provozu webu očekáváním uživatele, nabízí personalizovanější zážitek z prohlížení a zapamatování si dříve provedených voleb.
2. Soubor cookie sestává z omezeného souboru dat přenesených do prohlížeče uživatele z webového serveru a může je číst pouze server, který přenos provedl. Není to spustitelný kód a nepřenáší viry.
3. Cookies nezaznamenávají žádné osobní údaje a nebudou ukládány žádné identifikovatelné údaje. Pokud si přejete, můžete zabránit ukládání některých nebo všech souborů cookie. V tomto případě však může být ohroženo používání stránek a nabízených služeb. Chcete-li pokračovat beze změny možností týkajících se souborů cookie, jednoduše pokračujte v procházení.
Níže jsou uvedeny typy souborů cookie, které web používá:
2. Technické soubory cookie
1. K ukládání informací v počítači uživatele se používá řada technologií, které pak shromažďují další stránky. Z nich nejznámější a nejpoužívanější je HTML. Používají se pro navigaci a pro usnadnění přístupu a používání stránky uživatelem. Jsou nezbytné pro přenos sdělení v elektronické síti nebo pro to, aby dodavatel mohl poskytnout službu požadovanou zákazníkem.
2. Nastavení pro správu nebo zakázání COOKIES se může lišit v závislosti na použitém internetovém prohlížeči. Uživatel může každopádně spravovat nebo požádat o obecnou deaktivaci či zrušení cookies změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Tato deaktivace může zpomalit nebo znemožnit přístup do některých částí webu.
3. Používání technických cookies umožňuje bezpečné a efektivní používání stránek.
4. COOKIES, které se zadávají do prohlížeče a znovu se přenášejí prostřednictvím Google Analytics nebo prostřednictvím statistické služby bloggerů nebo podobně, jsou technické pouze tehdy, jsou-li použity za účelem optimalizace webu přímo vlastníkem webu, který může shromažďovat informace v souhrnné podobě. duší počet uživatelů a způsob, jakým web navštěvují. Za těchto podmínek platí stejná pravidla pro soubory cookie Analytics, pokud jde o informace a souhlas, jako pro technické soubory cookie.
5. Z hlediska doby trvání lze rozlišit dočasné soubory cookie relace, které se automaticky vymažou na konci relace prohlížení a slouží k identifikaci uživatele, a proto se vyhnou přihlašování na každou navštívenou stránku a ty trvalé, které zůstávají aktivní na PC až do vypršení platnosti nebo zrušení ze strany uživatele.
6. Soubory cookie relací mohou být instalovány, aby byl umožněn přístup a pobyt ve vyhrazené oblasti portálu jako ověřený uživatel.
7. Nejsou uloženy trvale, ale pouze po dobu navigace do zavření prohlížeče a zmizí po zavření prohlížeče. Jejich použití je přísně omezeno na přenos identifikátorů relací sestávajících z náhodných čísel generovaných serverem nezbytných pro bezpečné a efektivní prozkoumávání stránek.
3. Soubory cookie třetích stran
1. Ve vztahu k původu rozlišujeme soubory cookie odeslané do prohlížeče přímo z webu, který navštěvujete, a soubory cookie třetích stran odeslané do počítače z jiných webů, nikoli z webu, který navštěvujete.
2. Trvalé soubory cookie jsou často soubory cookie třetích stran.
3. Většina souborů cookie třetích stran se skládá ze sledovacích souborů cookie používaných k identifikaci online chování, pochopení zájmů a následné přizpůsobení reklamních návrhů uživatelům.
4. Mohou být instalovány analytické soubory cookie třetích stran. Jsou odesílány z domén výše uvedených třetích stran mimo stránky.
5. Analytické soubory cookie třetích stran se používají ke zjišťování informací o chování uživatelů na mercatometalli.com. Průzkum probíhá anonymně, za účelem sledování výkonu a zlepšení použitelnosti webu. Profilovací soubory cookie třetích stran se používají k vytváření profilů týkajících se uživatelů na mercatometalli.com za účelem navrhování reklamních sdělení v souladu s volbami samotnými uživateli.
6. Používání těchto cookies se řídí pravidly stanovenými samotnými třetími stranami. Uživatelé jsou proto vyzváni, aby si přečetli zásady ochrany osobních údajů a pokyny ke správě nebo zakázání souborů cookie zveřejněných na příslušných webových stránkách.
4. Profilování cookies
1. Profilovací cookies vytvářejí uživatelské profily a používají se k zasílání reklamních sdělení v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem při surfování na internetu.
2. Při použití těchto typů souborů COOKIES musí uživatel dát výslovný souhlas.
3. Použije se článek 22 nařízení EU 2016/679 a článek 122 kodexu ochrany osobních údajů.
IV- DATA ZPRACOVÁNA
1.Metoda zpracování dat
1. Stejně jako všechny webové stránky, i tato stránka využívá protokolové soubory, ve kterých se ukládají informace shromážděné automatizovaným způsobem během návštěv uživatelů. Shromážděné informace mohou být následující:
Adresa internetového protokolu (IP);
- Typ prohlížeče a parametry zařízení používané pro připojení k webu;
- název poskytovatele internetových služeb (ISP);
- Datum a čas návštěvy;
- Webová stránka původu návštěvníka (doporučení) a odchodu;
- Možná počet kliknutí.
2. Výše ​​uvedené informace jsou testovány v automatizované formě a shromažďovány ve výhradně agregované podobě za účelem ověření správného fungování stránek az bezpečnostních důvodů. Tyto informace budou testovány na základě oprávněných zájmů vlastníka.
3. Z bezpečnostních důvodů (spamové filtry, firewally, detekce virů) mohou automaticky zaznamenávaná data případně zahrnovat i osobní údaje, jako je IP adresa, které by mohly být v souladu s platnými zákony použity k blokování pokusů o poškození stránky. nebo způsobení škody jiným uživatelům nebo činností, které jsou škodlivé nebo představují trestný čin. Tyto údaje nejsou nikdy použity k identifikaci nebo profilování uživatele, ale pouze za účelem ochrany stránek a jejich uživatelů, tyto informace budou použity na základě oprávněných zájmů vlastníka.
4. Pokud stránky umožňují vkládání komentářů, nebo v případě konkrétních služeb požadovaných uživatelem, včetně možnosti zaslání životopisu pro případný pracovní vztah, stránky automaticky zjišťují a evidují některé identifikační údaje uživatele, včetně e-mailové adresy. Tyto údaje poskytuje uživatel dobrovolně v okamžiku požadavku na poskytnutí služby. Vložením komentáře nebo jiné informace uživatel výslovně přijímá zásady ochrany osobních údajů a zejména souhlasí s tím, aby vložený obsah byl volně šířen třetím osobám. Přijaté údaje budou použity výhradně pro poskytnutí požadované služby a pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby.
5. Informace, které uživatelé stránek budou považovat za zveřejnění prostřednictvím služeb a nástrojů, které jim budou zpřístupněny, jsou poskytovány uživatelem vědomě a dobrovolně, čímž jsou tyto stránky zproštěny jakékoli odpovědnosti za jakékoli porušení zákonů. Je na uživateli, aby si ověřil, že má oprávnění vkládat osobní údaje třetích stran nebo obsah chráněný národními a mezinárodními předpisy.
2. Účel zpracování údajů
1. Údaje shromážděné stránkou během jejího provozu jsou používány výhradně pro účely uvedené výše a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k provedení uvedených činností, v každém případě nejdéle 2 roky.
2. Údaje používané pro účely zabezpečení (blokování pokusů o poškození stránek) jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení dříve uvedeného účelu.
3. Údaje poskytnuté uživatelem
1. Jak je uvedeno výše, dobrovolné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, nezbytné pro zodpovězení žádostí, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů obsažených ve zprávě .
2. Konkrétní souhrnné informace budou na vyžádání postupně hlášeny nebo zobrazeny na stránkách webu zřízených pro konkrétní služby.
4.Podpora při konfiguraci prohlížeče
1. Uživatel může spravovat cookies také prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Vymazáním souborů cookie z prohlížeče však může dojít ke zrušení předvoleb nastavených pro web. Pro více informací a podporu můžete také navštívit konkrétní stránku nápovědy webového prohlížeče, který používáte:
- Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Firefox
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
- Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies /
5. Plugin sociální síť
1. Tato stránka také obsahuje pluginy a/nebo tlačítka pro sociální sítě, aby bylo možné snadno sdílet obsah na vašich oblíbených sociálních sítích. Tyto pluginy jsou naprogramovány tak, aby při přístupu na stránku nenastavovaly žádné soubory cookie, aby bylo chráněno soukromí uživatele. Soubory cookie jsou případně nastaveny, pokud tak sociální sítě poskytují, pouze tehdy, když uživatel efektivně a dobrovolně použije plugin. Mějte na paměti, že pokud uživatel prohlíží sociální síť přihlášený, pak již souhlasil s používáním cookies přenášených prostřednictvím této stránky v době registrace na sociální síti.
2. Shromažďování a používání informací získaných prostřednictvím pluginu se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů sociálních sítí, na které se prosím podívejte:
- Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies
- Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-d-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
– Google+
http://www.google.com/polices/techonologies/cookies
- Pinterest
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
- Přidat toto
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
- Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/cookie/policy
V- UŽIVATELSKÁ PRÁVA
1. Čl. 13 spol. 2 Nařízení EU 2016/679 uvádí uživatelská práva.
2. Tato stránka mercatometalli.com má proto v úmyslu informovat uživatele o existenci:
- právo zájemce požádat vlastníka o přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení EU), jejich aktualizaci (čl. 7 odst. 3 písm. a legislativního nařízení 196/2003), opravu (čl. 16 odst. Nařízení EU), integraci (čl. 7 odst. 3 písm. a Legislativní vyhláška 196/2003), omezení zpracování, které se jich týká (článek 18 Nařízení EU), nebo vznést z oprávněných důvodů nesouhlas s jejich zpracováním ( článek 21 nařízení EU), vedle práva na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení EU);
- právo požadovat zrušení (čl. 17 nařízení EU), převedení do anonymní podoby nebo blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, které není nutné uchovávat pro účely, pro které jsou údaje shromažďovány popř. následně zpracováno (článek 7 odst. 3 písm. b legislativního nařízení 196/2003);
- právo získat potvrzení, že operace aktualizace, opravy, integrace dat, zrušení, blokování dat, transformace byly upozorněny, a to i pokud jde o jejich obsah, těm, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případ, kdy se toto plnění ukáže jako nemožné nebo jde o použití prostředků zjevně nepřiměřených chráněnému právu (čl. 7 odst. 3 písm. c legislativního nařízení 196/2003).
3. Žádosti lze adresovat správci údajů na jeho výše uvedenou e-mailovou adresu (bez formalit) nebo pomocí vzoru poskytnutého Garantem pro ochranu osobních údajů.
4. Pokud je léčba založena na umění. 6 odst. 1 písm. a - výslovný souhlas s použitím - nebo na čl. 9 odst. 2 písm. a - výslovný souhlas s použitím genetických, biometrických, zdravotně souvisejících údajů, prozrazení náboženského, filozofického nebo odborového přesvědčení, prozrazení rasového nebo etnického původu, politických názorů - uživatel má právo souhlas kdykoli odvolat po dobu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
5. Stejně tak v případě porušení zákona má uživatel právo podat stížnost u Garanta pro ochranu osobních údajů, jakožto orgánu odpovědného za kontrolu zpracování v Italském státě.
6. Podrobnější prozkoumání práv, která vám náleží, naleznete v článcích 15 a ss. Nařízení EU 2016/679 a čl. 7 legislativní vyhlášky. 196/2003.
VI - SPLNĚNÍ
1. Majitel oznámí Garantovi zpracování osobních údajů, které hodlá provádět, pouze pokud se zpracování týká:
- genetické, biometrické údaje nebo údaje označující zeměpisnou polohu osob nebo předmětů prostřednictvím sítě elektronických komunikací;
- údaje vhodné pro odhalování zdravotního stavu a sexuálního života, zpracovávané pro účely asistovaného oplodnění, poskytování zdravotních služeb elektronicky souvisejících s databázemi nebo dodání zboží, epidemiologická šetření, zjišťování duševních, infekčních a difuzních onemocnění, séropozitivita, orgánové a transplantace tkání a sledování výdajů na zdravotnictví;
- údaje vhodné k odhalení sexuálního života nebo psychické sféry, zpracovávané sdruženími, orgány a neziskovými organizacemi, i když neuznané, politického, filozofického, náboženského nebo odborového charakteru;
- údaje zpracovávané pomocí elektronických nástrojů zaměřených na definování profilu nebo osobnosti zainteresované strany nebo k analýze spotřebních zvyklostí a možností nebo ke sledování používání služeb elektronické komunikace s výjimkou ošetření technicky nezbytných pro poskytování stejných služeb uživatelé;
- citlivá data evidovaná v databázích za účelem výběru personálu jménem třetích stran, jakož i citlivá data používaná pro průzkumy veřejného mínění, průzkumy trhu a jiné výběrové průzkumy;
- údaje zaznamenané ve specifických databázích spravovaných elektronickými nástroji a týkající se rizika ekonomické solventnosti, finanční situace, správného plnění závazků, nezákonného či podvodného jednání.
VI - ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANÝCH ÚDAJŮ
1. Tato stránka zpracovává uživatelská data zákonným a správným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení dat. Zpracování se provádí pomocí IT a/nebo telematických nástrojů s organizačními metodami as logikou, která se přesně vztahuje k uvedeným účelům.
2. Kromě vlastníka mohou mít v některých případech kategorie zaměstnanců podílejících se na organizaci stránek (administrativní, marketingové, obchodní, právní, systémoví administrátoři) nebo externí subjekty, jako jsou (jako dodavatelé technických služeb třetích stran). přístup k datům, poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury).
VIII - ZMĚNY TOHOTO DOKUMENTU
1. Tento dokument zveřejněný na: https://mercatometalli.com/privacy-policy-mercato-metalli
tvoří zásady ochrany osobních údajů tohoto webu.
2. Může podléhat změnám nebo aktualizacím. V případě významných změn a aktualizací budou tyto hlášeny s konkrétními upozorněními pro uživatele.
3. Předchozí verze dokumentu však budou dostupné na této stránce.
4. Dokument byl aktualizován dne 25. 10. 22, aby odpovídal příslušným regulačním ustanovením a zejména nařízení EU 2016/679.

Hlavní menu

Pouze pro firmy. 8-12 a 14-18
TRH S KOVY

ZDARMA
POHLED