LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ

VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI
O ODMÍTNUTÍ

likvidace odpadu kovový trh železná likvidace likvidace kovů

VYBAVENÍ
LIKVIDACE

cer kód závodu na likvidaci odpadu

Pokud jste společnost, která se musí zbavovat odpadu pocházejícího ze svého výrobního cyklu a je pro vás obtížné pochopit, jak by se mělo nakládat s určitými druhy odpadu a zda je ekonomická nabídka, kterou vám doposud nabídli, konkurenceschopná trhu, zaregistrujte se a my vás budeme kontaktovat, abychom se dozvěděli více o vaší realitě.
Budete mít také příležitost umístit svůj výrobní odpad do nabídky na našem trhu, abyste přilákali nové obchodní návrhy.

Pokud jste společnost působící v oblasti využití a likvidace firemního odpadu, zaregistrujte se na naší platformě.
Dáme vám kontakt s realitami, které potřebují vaše služby.
V naší vitríně budete mít také možnost činit obchodní nabídky na odpad.

Každý druh odpadu je kodifikován podle Evropský kodex nějaký odpad, CER kódy, jejichž kompletní nomenklaturu najdete zde.

V závislosti na odpadu, který má být zlikvidován, se společnost musí spojit se závody, které jsou oprávněny nakládat s tímto konkrétním kódem EWC.
Najděte seznam povolení k nakládání zde.

HLAVNÍ KATEGORIE ODPADU:

010000 - CER ODPADY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROSPEKCE, TĚŽBY Z DŮLŮ NEBO LOMŮ, STEJNĚ Z FYZIKÁLNÍHO NEBO CHEMICKÉHO ÚPRAVY NEROSTŮ;
020000 - CER ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, AKVAKULTURA, LESNICTVÍ, MYSLIVOST A RYBOLOV, ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVA POTRAVIN;
030000 - CER ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY PANELU, NÁBYTKU, VLÁKNINY, PAPÍRU A KARTONU;
040000 - CER ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A KOŽEŠIN A TÉŽ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU;
050000 - CER ODPADY Z RAFINACE ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A PYROLYTICKÉ ÚPRAVY UHLÍ;
060000 - CER ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
070000 - ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
080000 - CER ODPADY Z VÝROBY, FORMULACE, DODÁVKY A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚRŮ (BARVY, LAKY A GLAZOVANÉ SMALY), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ A BAREV PRO POTISK
090000 - CER ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
100000 - CER ODPADY PRODUKOVANÉ TEPELNÝMI PROCESY
110000 - CER ODPADY Z POVRCHOVÉ CHEMICKÉ ÚPRAVY A POVLAKOVÁNÍ KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ; NEŽELEZNÁ HYDROMETALURGIE
120000 - CER ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ A FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
130000 - ODPADNÍ OLEJE A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (kromě jedlých olejů a olejů uvedených v kapitolách 05, 12 a 19)
140000 - CER ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADIVA A HNACÍ PROSTŘEDKY (kromě 07 a 08)
150000 - CER OBALOVÉ ODPADY, ABSORBENTY, hadry, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY (JINAK NEUVEDENÉ)
160000 - ODPAD CER JINAK V SEZNAMU NEUVEDENÝ
170000 - CER ODPADY ZE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH OPERACÍ (VČETNĚ POZEM POCHÁZEJÍCÍ Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
180000 - CER ODPADY PROdukované ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍM SEKTOREM NEBO SOUVISEJÍCÍMI VÝZKUMNÝMI ČINNOSTMI (kromě kuchyňského a stravovacího odpadu, který přímo nepochází z terapeutického ošetření)
190000 - CER ODPADY PRODUKOVANÉ Z ČISTÍREN ODPADŮ, MIMO STAVEB ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD, TAK ZE ZPŮSOBU POTABILIZACE VODY A JEJÍ PŘÍPRAVY K PRŮMYSLOVÉMU VYUŽITÍ
200000 - CER KOMUNÁLNÍ ODPADY (DOMÁCÍ A PODOBNÉ ODPADY PRODUKOVANÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVOU ČINNOSTÍ I INSTITUCEMI) VČETNĚ ODPADU Z TŘÍDĚNÉHO SBĚRU

cer kód pro zařízení na využití odpadů

Ne všechny společnosti jsou vhodné pro likvidaci všech druhů odpadů.

Co tedy dělat, když se přistihnete, že musíte likvidovat spoustu různých druhů odpadu?
Především, jak poznám, zda je společnost, na kterou se spoléhám při likvidaci, konkurenceschopná na trhu?

MercatoMetalli byl vytvořen, aby usnadnil spojení mezi nabídkou a poptávkou po likvidaci železa a kovů.

OD DNEŠKA DÁVÁME NAŠI PLATFORMU K DISPOZICI TAKÉ PRO LIKVIDACI ODPADU JAKÉHOKOLI DRUHU, NEBEZPEČNÉHO I NENEBEZPEČNÉHO

Máte odpad k likvidaci a nevíte na koho se obrátit?

Jste specializovaná firma s autorizovanou provozovnou?

MercatoMetalli propojuje továrny na likvidaci odpadu s producenty odpadu, aby obě společnosti mohly najít nejlepší řešení pro své potřeby.

ZA NĚKTERÉ ODPADY MUSÍ VÝROBNÍ FIRMA ZAPLATIT LIKVIDACE.
ZA JINÉ DRUHY ODPADU, JAKO JSOU ŽELEZO A KOVY, MŮŽE SPOLEČNOST OBDRŽET POPLATEK ZA LIKVIDACE.

Záleží na druhu odpadu, tedy na potřebném procesu likvidace.
Pro ekonomický faktor je určující také vzdálenost mezi firmou produkující odpad a zařízením na zneškodňování nebo firmou, která se zabývá využitím a skladováním.

Připomínáme, že do procesu nákupu a prodeje odpadu může zasáhnout také několik společností.
Není nutné prodávat vše jednorázově jedinému partnerovi a často to ani není možné, protože ne všechny společnosti zabývající se využíváním a odstraňováním odpadu mají oprávnění ke všem kódům CER.

CO DĚLÁME?

ODHAD ODMÍTNUTÍ

LIKVIDACE ODPADU LIKVIDACE ŽELEZA LIKVIDACE KOVŮ

KŘÍŽENÍ POPTÁVKY A NABÍDKY

LIKVIDACE ODPADU LIKVIDACE ŽELEZA LIKVIDACE KOVŮ

NÁKUP A PRODEJ ODMÍTNUTÍ

LIKVIDACE ODPADU LIKVIDACE ŽELEZA LIKVIDACE KOVŮ

JAK?

Kontrolujeme, jaký druh odpadu je nutné likvidovat a hodnotíme provozy, do kterých by měl být odeslán podle EWC kódů, ke kterým mají oprávnění.

V případě, že odpad dokáže využít a zneškodnit více firem, zašleme materiál nejkonkurenceschopnějšímu subjektu.

Odpad přímo vykupujeme, abychom měli garantované platby a následně každý druh odpadu odesíláme na nejvhodnější úložiště nebo místo odstranění.

NÁKUP A PŘÍMÝ PRODEJ

AŤ UŽ MÁTE ZÁVOD NA ZÍSKÁVÁNÍ NEBO LIKVIDACE NEBO JSTE FIRMA, KTERÁ POTŘEBUJE LIKVIDACI FIREMNÍHO ODPADU, POSKYTUJEME NAŠI OBCHODNÍ SÍŤ.
JAK K ODBĚRU MATERIÁLU, PŘÍMO NÁKUPU, A K PŘEDALŠÍMU PRODEJI DO NEJVHODNĚJŠÍHO ZÁVODU.
SLUŽBA JE DOSTUPNÁ VE VŠECH PROVINCÍCH ITÁLIE

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V ABRUZZO

DOTÁZAT SE
OREL
PESCARA
Teramo

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V BASILICATA

MATERA
POTENZA

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V KALÁBRII

CATANZARO
COSENZA
CROTONE
REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V KAMPANII

AVELLINO
VÍTEJTE
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
FERRARA
FORLÌ A CESENA
MODENA
PARMA
POTĚŠENÍ
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ VE FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIE
PORDENONE
NEJVĚTŠÍ
UDINE

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V LAZIO

FROSINON
LATINA
ODMÍTNOUT
ŘÍM
VITERBO

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V LIGURII

GENOA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V LOMBARDII

MILAN
MONZA A BRIANZA
Pavia
SONDRIO
VARESE
BERGAMO
BRESCIA
JAK
CREMONA
LECCO
CHVÁLA
MANTOVÁ

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ VE ZNAČKÁCH

ANCONA
ASCOLI PICENO
ZASTAVIL
MACEROVANÝ
PESARO A URBINO

LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V MOLISE

CAMPOBASSO
ISERNIE

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V PIEMONT

ALESANDRIA
ASTI
ojnice
KLÍN
NOVARA
TURÍN
VERBANO CUSIO A OSSOLA
VERCELLI

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V APULII

OŠIDIT
BARLETTA ANDRIA A TRANI
TOASTY
FOGGIE
LECCE
TARANTO

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ NA SARDINII

CAGLIARI
KARBONIE A IGLESIAS
STŘEDNÍ CAMPIDANO
NOVÝ
OGLIASTRA
OLBIA
ORISTANO
SASSARI

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ NA SICÍLII

AGRIGENTO
CALTANISSETTA
KATANIE
ENNA
MESSINA
PALERMO
Ragusa
SYRAKUSY
VRTÁKY

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V TOSKÁNSKU

AREZZO
FLORENCIE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
CARRARSKÁ HMOTA
PISA
PISTOIA
TRÁVNÍK
SIENA

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO
TRENT

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ V UMBRII

PERUGIE
TERNED

LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ VE VALLE D'AOSTA

AOSTA

LIKVIDACE ODPADU A LIKVIDACE ŽELEZA A KOVŮ VE VENETU

KRÁSNÁ
PADOVÁ
ROVIGO
TREVISO
BENÁTKY
VICENZA

MLUVÍ O NÁS

Hlavní menu

Pouze pro firmy. 8-12 a 14-18
TRH S KOVY

ZDARMA
POHLED