Pouze pro firmy + 39 3513134328

Jste společnost, Zaregistrujte se nyní / Přihlásit

Národní registr environmentálních manažerů

Ustanovení národního registru environmentálních manažerů z ministerského výnosu ze dne 3. června 2014, č. 120

Obsah: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Normativa.aspx

S nabytím účinnosti meziresortní vyhlášky ze dne 3. června č. 120 (nová úprava registru) byly do činnosti Národního registru environmentálních manažerů zavedeny nové prvky, které se na jedné straně týkají zjednodušení postupů a na druhé straně kvalifikace firem.
Dokument lze stáhnout z zde.

Ministerská vyhláška ze dne 01
Zjednodušené metody týkající se povinností při sběru a přepravě železných a neželezných kovů, které nejsou nebezpečné.
Příloha A ed Příloha B ministerského výnosu.
Legge 4 agosto 2017, č. 124
(Výpis) Roční zákon pro trh a hospodářskou soutěž.
Ministerská vyhláška ze dne 03. 06. 2014 č. 120
Předpis pro stanovení povinností a způsobu organizace národního registru environmentálních manažerů, technických a finančních požadavků společností a technických manažerů, podmínek a způsobů registrace a souvisejících ročních poplatků.
Ministerská vyhláška ze dne 20
Způsoby a výše finančních záruk, které musí státu poskytnout obchodníci s odpady a zprostředkovatelé bez držení odpadu samotného.
Legislativní vyhláška ze dne 03 č.12
Prováděcí ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech ao zrušení některých směrnic.
Ministerská vyhláška ze dne 08
Nařízení, kterým se stanoví zjednodušené metody pro nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) distributory a montéry elektrických a elektronických zařízení (AEE), jakož i správci…
Ministerská vyhláška ze dne 13
Změna vyhlášky ze dne 8. dubna 2008, obsahující úpravu sběrných středisek komunálního odpadu odděleně, jak je stanoveno v čl. 183 odst. 1 písm. cc) legislativního nařízení ze dne 3. dubna 2006, č. 152 a pozdějších změn
Ministerská vyhláška ze dne 22
Zjednodušení administrativních povinností uvedených v § 195 odst. 2 písm. s-bis) legislativní vyhlášky č. 152/2006 Sb., o sběru a přepravě určitých druhů odpadů.
Ministerská vyhláška ze dne 08
Řád sběrných středisek pro tříděný odpad - § 183 odst. 1 písm. cc) legislativní vyhlášky. 152/2006
Legislativní vyhláška ze dne 16 n. 01
Další opravná a doplňující ustanovení legislativní vyhlášky. 3. dubna 2006, n.152
Výnos předsedy vlády ze dne 07. 03. 2007
Změny výnosu předsedy Rady ministrů ze dne 3. září 1999
Ministerská vyhláška ze dne 05, n. 04
Nařízení obsahující změny ministerského výnosu ze dne 5. února 1998 „Identifikace odpadu, který není nebezpečný, podléhající zjednodušeným postupům využití, podle článků 31 a 33 legislativního výnosu ze dne 5. února 1997, č. 22".
Ministerská vyhláška ze dne 05
Způsoby a výše finančních záruk, které musí společnosti provádějící sanační činnosti poskytnout státu
Ministerská vyhláška ze dne 27
Začlenění bodu 13.18 přílohy 1 podpřílohy 1 výnosu ze dne 5. února 1998, který identifikuje odpad, který není nebezpečný, podléhající zjednodušeným postupům využití, podle článků 31 a 33 legislativního nařízení ze dne 5. února
Ministerská vyhláška č. 167 ze dne 03
Nařízení o změnách ministerského výnosu ze dne 28. dubna 1998, n. 406, obsahující pravidla pro implementaci směrnic Evropské unie, týkající se úpravy národního registru společností provádějících nakládání s odpady.
Ministerská vyhláška ze dne 05
Způsoby a výše finančních záruk, které musí ve prospěch státu poskytnout společnosti provádějící sanační činnosti zboží obsahujícího azbest
Ministerská vyhláška č. 161 ze dne 12
Prováděcí úprava článků 31 a 33 legislativního výnosu č. 5 ze dne 1997. února 22, týkající se identifikace nebezpečných odpadů, které mohou být přijaty do zjednodušených postupů
Směrnice ze dne 09
Indikace pro správnou a plnou aplikaci komunitárního nařízení č. 2557/2001 o přepravě odpadů a ve vztahu k novému seznamu odpadů.
Ministerská vyhláška ze dne 23
Novela ministerského výnosu ze dne 8. října 1996 obsahující: "Způsoby poskytování finančních záruk ve prospěch státu společnostmi provozujícími přepravu odpadů"
Ministerská vyhláška č. 406 ze dne 28 (zrušeno ministerským výnosem 03 č. 06)
Nařízení obsahující pravidla pro implementaci směrnic Evropské unie, týkající se úpravy národního registru společností provádějících nakládání s odpady.
Ministerská vyhláška ze dne 05
Implementace směrnic 91/156/EHS o odpadech, 91/689/EHS o nebezpečných odpadech a 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Legislativní vyhláška ze dne 05, n. 02 (článek 1997)
Implementace směrnic 91/156/EHS o odpadech, 91/689/EHS o nebezpečných odpadech a 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Ministerská vyhláška ze dne 08
Způsoby poskytování finančních záruk ve prospěch státu společnostmi provozujícími přepravu odpadů
Ministerská vyhláška ze dne 13
Způsob úhrady registračních poplatků v národním registru
společností poskytujících služby v oblasti likvidace odpadů

Zaregistrujte svou společnost pro prodej a nákup kovů

Registrace je zdarma a vyhrazena pro firmy.

Pouze pro firmy. 8-12 a 14-18
TRH S KOVY

ZDARMA
POHLED